OffertskolanUtbildningar inom Sälj, Förhandling, Offerter, mm.

Det här är Branchrådet YBG

Branschrådet YBG är en ekonomisk förening som består av aktörer inom branschområdet YRKESMÄSSIG BEHANDLING AV GIPSSKIVOR, YBG, och ska verka för en bredare kunskap och högre kvalitet genom råd och rekommendationer i samverkan.

Ändamålet med föreningen är att få bredare genomslag för råd och rekommendationer i branschen avseende kontroll, montering och ytbehandling av gipsskivor, från beställarled till slutförbrukare.

Målet är att branschrådets anvisningar ska verka som branschrekommendationer i alla led i byggprocessen och som ett komplement till AMA HUS 08 för att nå ett fullgott slutresultat.

 

Medlemmar

Anders Strömsjö
Medlem
WA Wallvision Sweden AB
Tel:
Mobil:
E-post: anders.stromsjo@wallvision.se
Fredrik Fagerell
Medlem
Jotun Sverige AB
Tel:
Mobil:
E-post: Fredrik.Fagerell@jotun.se
Håkan Söderblom
Ledamot
Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Tel:
Mobil:
E-post: hakan.soderblom@saint-gobain.com
Jens Falck
Ordförande
Knauf Danogips
Tel:
Mobil:
E-post: jens.falck@knauf.se
Jens Åkerström
Medlem
Flügger AB
Tel:
Mobil:
E-post: jeak@flugger.com
Jonas Danielsson
Medlem
Måleriföretagarna
Tel:
Mobil:
E-post: jonas.danielsson@timblad.se
Mats Nilsson
Ledamot
Sveriges Målerikonsulters Förening
Tel:
Mobil:
E-post: mats.fargteknik@gmail.com
Michael Tönseth
Suppleant
James Hardie Europe GmbH
Tel:
Mobil:
E-post: michael.tonseth@jameshardie.com
Niclas Johannesson
Suppleant
Caparol Sverige AB
Tel:
Mobil:
E-post: niclas.johannesson@caparol.se  
Per Svedenmark
Suppleant
Danalim A/S
Tel:
Mobil:
E-post: psv@danalim.dk
Per Karneke
Ledamot
TIKKURILA SVERIGE AB
Tel:
Mobil:
E-post: per.karneke@tikkurila.com
Peter Fäldt
Revisor
Bostik AB
Tel:
Mobil:
E-post: peter.faldt@bostik.com
Robert Törnqvist
Medlem
Teknos AB
Tel:
Mobil:
E-post: robert.tornqvist@teknos.com
Stefan Wahlberg
Medlem
Akzo Nobel Decorative Coatings
Tel:
Mobil:
E-post: stefan.wahlberg@akzonobel.com
Thomas Viktorsson
Medlem
Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc
Tel:
Mobil:
E-post: thomas.viktorsson@gyproc.com
Tony Hultqvist
Valberedningen
Sigma Färg AB
Tel:
Mobil:
E-post: tony.hultqvist@sigmafarg.se
Trond Even Fagerli
Medlem
Norgips Norge AS
Tel:
Mobil:
E-post: trond.fagerli@norgips.com
 

 

 

Nyheter

[2020-12-11]
Hemsidan är igång igen!
Även en uppdatering av innehållet är under arbete.

[2017-12-27]
YBG Skrift nr. 7
I Januari 2018 släpper YBG sin uppdaterade Skrift nr. 7. Tag kontakt med din rep...

[2015-02-10]
YBG 2015 som e-bok
YBG skriften 2015 finns även som e-bok och genom att ladda hem ISSUU-appen kan m...

[2015-01-09]
Ny YBG skrift 2015
En nyutgåva av YBG skriften finns nu tillgänglig, utgiven Januari 2015. Skriften...

 

 

Copyright 2010, Branchrådet YBG

Webbutveckling: C&E Webbguru