ARBETSFLÖDE | ARBETSFLÖDE – YBG

2. ARBETSFLÖDE

För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att samtliga inblandade entreprenörer genom egenkontroller säkerställer att material och arbetsutförande överensstämmer med ställda krav enligt beställarens byggbeskrivningar, AMA Hus och anvisningar från berörda leverantörer.

Enligt kontrollplanen ska entreprenören genomföra de inplanerade egenkontrollerna så att det klart framgår att eventuella brister eller avvikelser är åtgärdade och att arbetet är till 100% färdigt. Det ifyllda dokumentet ska slutligen signeras och lämnas till beställaren.

Efterkommande entreprenör som ska utföra arbete på ytan säkerställer genom ”avsyning innan start” att den föregående entreprenören gjort klart enligt avtal.

Tack vare dessa kontroller undviks att i efterhand försöka konstatera om ett bristfälligt resultat beror på materialet eller bygg-, spackel- eller målningsförfarandet.

Allt om Kontroller är samlat i kapitel 8.

AllEscortAllEscortAllEscort